(COVID-19)

HOLD HJULENE I GANG

EBA sender nå brev til fylkeskommuner og kommuner i vår region med oppfordring om å forsere asfaltkontrakter og å gjøre det de kan for å opprettholde

Drift i veg og anleggsmarkedet. EBA TeVeBusk jobber tett sammen med NHO for at dette budskapet blir tatt på alvor!

Bygg og anleggsnæringen har en viktig samfunnsoppgave og det offentlige må bidra til at vi har en velfungerende næring også etter at denne krisen er over.

SPØRSMÅL?

Alle spørsmål rundt dette kan rettes til Thormod Hansen.