VÅRE KURS

Læring i det daglige arbeidet utgjør den viktigste kilden til kompetanseutvikling, men det er også behov for påfyll og impulser fra andre miljøer. Ansatte som får anledning til å videreutvikle seg, får en positiv holdning til sin bedrift og til næringen.

SE KOMMENDE KURS

KURSKALENDER

Vi har jevnlige kurs innen ulike temaer og ønsker med dette å heve både kompetanse og forståelse for ulike utfordringer i vår bransje / industri. Vi legger til rette for god læring med ett bredt utvalg av temaer, slik at alle våre medlemmer skal kunne dra nytte av disse kursene.

BEDRIFTSINTERNE KURS

Har din bedrift behov for kursing innen ett bestemt tema? Vi arrangerer og holder jevnlig kurs for grupper som ønsker en bredere kompetanse. Dersom din bedrift har flere ansatte som ønsker å kurses samtidig setter vi gjerne opp ett eget kurs for nettopp dette.

Ta kontakt for mer informasjon