KORT OM OSS

Vi skal være en lokal resurs for våre medlemmer og skape gode møteplasser på det sosiale og på det faglige plan. Vi arbeider for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer i regionen. Følgende områder prioriteres:

  • Seriøsitet
  • Kompetanse og rekrutering
  • Næringspolitikk
  • Medlemsservice / verving

Styret EBA TeVeBusk

Styreleder:
Lars N. Hjertås (Veidekke Entreprenør. Vestfold – Telemark)
Styremedlem:
Frode Vebostad (Helge Klyve AS)
Styremedlem:
Hanne Wam (Tronrud Betong AS)
Styremedlem:
Kenneth Næss (Veidekke infrastruktur)

KORT OM OSS

Vi skal være en lokal resurs for våre medlemmer og skape gode møteplasser på det sosiale og på det faglige plan. Vi arbeider for å bedre rammevilkårene for våre medlemmer i regionen. Følgende områder prioriteres:

  • Seriøsitet
  • Kompetanse og rekrutering
  • Næringspolitikk
  • Medlemsservice / verving

Styret EBA TeVeBusk

Styreleder:
Lars N. Hjertås (Veidekke Entreprenør. Vestfold – Telemark)
Nestleder:
Rune Karlsen (OBAS Øst AS)
Styremedlem:
Sigbjørn Gjerden (Gjerden fjellsikring AS)
Styremedlem:
Frode Vebostad (Helge Klyve AS)
Varamedlem:
Tor Magne Nevestveit (Telemark Byggentreprenør AS)

KONTAKT

Ønsker du å komme i direkte kontakt med oss? Send oss gjerne en mail eller ring oss direkte dersom du skulle ha noen spørsmål.

Thormod Hansen
Direktør EBA TVB

thormod.hansen@eba-tvb.no

+47 959 45 842

Helle Øien
Administrasjonssektretær EBA TVB

helle.oien@eba-tvb.no

+47 95 24 60 30

Steinar Tveito
Daglig leder i BYGGOPP TVB

steinar.tveito@byggopp-tvb.no

+47 918 62 050