EBA TeVeBusk tilbyr et lederprogram som er tilpasset vår bransje. Vi samarbeider med Ledelse i Nord, som har hatt hundrevis av ledere gjennom dette programmet og tilbakemeldingene er udelt positive.


Gjennom tre samlinger gir vi deg verktøy for bedre lønnsomhet, bedre oversikt, mer fornøyde ansatte og et stort faglig ledernettverk. Og ikke minst – vi tar deg med på en personlig lederreise, der du blir bedre kjent med deg selv og utvikler akkurat dine ferdigheter som leder.
Sammen med Ledelse i Nord (LIN) tilbyr EBA et bransjetilpasset lederprogram som garantert vil gi deg en solid balast og trygghet i din rolle som leder.


Pris: kr. 54 000,-
Les mer om ledelse i nord her

Datoer 2021:
Samling 1:    23.02 – 25.02
Samling 2:    23.03 – 25.03
Samling 3:    24.11 – 26.11

Sted: Sandefjord

Ta kontakt for mer informasjon og påmelding

(Ønsker du å komme i direkte kontakt kan du ringe oss direkte på telefonnummer: ‭959 45 842‬)

Lederskap

Kunnskap som skaper lønnsomme bedrifter. På programmet tar vi ditt lederskap på alvor. Gjennom teori og praktiske øvelser lærer du ledelsesfaget og blir mer bevisst på hvordan du bruker metodikken i egen virksomhet for å oppnå interne og eksterne mål.

Utvikling

Hjelp dine ansatte å prestere bedre. Å utøve god ledelse er å utvikle dine ansatte til å prestere bedre. Gjennom LIN-programmet blir du mer bevisst på hvordan du gjennom godt lederskap kan påvirke ansattes prestasjoner, atferd og motivasjon på en positiv måte.

Selvledelse

Ledelse er selvledelse. Hvor godt kjenner du seg selv om leder? Hva er dine styrker og svakheter? LIN-programmet er en trygg arena å bli bedre kjent med deg selv som leder gjennom andre, og å lære hvordan du bruker dine egenskaper til det beste for bedriften, eierne og de ansatte.

Inspirasjon

Lær av andre. Under LIN-programmet får du kunnskap og inspirasjon fra noen av landsdelens fremste foredragsholdere innen personalledelse, situasjonsbestemt ledelse, prestasjonsledelse, verdibasert ledelse, kommunikasjon, storytelling, motivasjon, prestasjons- og bedriftskultur. Gjennom deres kompetanse og deltakernes egne erfaringer får du inspirasjon og innsikt til å utvikle bedriften din videre.